Utrinki iz zgodovine

AY-241 žarometi za osebni avto Citroen »Diana«


Znano je, da Tomos - tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupuje dele avtomobilov in jih v svoji tovarni sestavi. Plačilo teh delov je izvedeno na dva načina - z gotovino in s kompenzacijo - kar pomeni, da Tomos izdeluje določene dele avtomobilov, ki jih dobavlja tovarni Citroen. (Navidezno je to vseeno - vendar je tu prisotna razlika med konvertibilnimi in ostalimi področji.) Na ta način ustvarjena kooperacijska možnost je omejena z možnostjo gotovinskih plačil in pa zahtevami tovarne Citroen ali pa možnostmi tovarne Tomos glede dobave sestavnih delov.

Verjetno obstaja želja po povečanju tega sodelovanja na obeh straneh. Pri nas je osnova za to željo v dejstvu, da avtomobile proizvodnje Citroen - Tomos ni mogoče kupiti v kratkem dobavnem roku. Večino drugih avtomobilov je možno dobiti že v nekaj dneh po plačilu. Da dolgi dobavni roki ne bi odvračali kupcev, skuša tovarna Tomos povečati dobave avtomobilskih sestavnih delov tovarne Citroen in povečati svojo kupno moč pri omenjeni tovarni in na ta način direktno povečati prodajo avtomobilov: SPAČEK, AMI in ŽABA na našem tržišču.

Ker tovarna Tomos sama ne more bistveno povečati izvoza v Francijo, je v to delo vključila še nekatere svoje kooperante.

Ta koncept je star že več let in smo na osnovi takih stališč tudi v tovarni Saturnu» že pred leti pripravljali izdelavo žarometa za SPAČKA.

Podrobnosti o delu v naši' tovarni niti niso tako bistvene — važen je rezultat. Žarometi, ki smo jih poslali na preizkus v tovarno Citroen, niso bili kos vsem zahtevam, ki so jih za ta žaromet predpisali konstruktorji v tej tovarni. Bili so neizprosni in do sodelovanja ni prišlo. Največja nasprotja so bila pri svetlobnih karakteristikah in nekaterih dimenzijah.

Vozilo SPAČEK počasi opuščajo, zamenjuje pa ga vozilo DIANA. Svetlobna oprema je povsem zamenjana. V tovarno so prispele nove zahteve — za žaromet novega avtomobila. Po pogledu teh zahtev srno kmalu ugotovili, da so razmeroma ostre in težko dosegljive. Ko so bile dodane še izkušnje iz prejšnjega dela se je vodstvo tovarne odločilo, da za začetek sodelovanja — pravzaprav nekakšen uvod — kupi načrte žarometa od tovarne CIBIE, ki izdeluje ta žaromet za tovarno Citroen. Na ta način smo prišli do zelo solidne osnove za naše delo. Vedeli smo, da je tak žaromet, izdelam po teh načrtih, odobren od tovarne Citroen v vseh pogledih. Primarne težave so bile torej enostavno premeščene z denarjem. Za prvo akcijo je to veliko olajšanje, ki pa nam je pripravilo tudi precej sitnosti. Pred nami je bila naloga izdelati žaromet točno po francoskih načrtih v vseh podrobnostih in posebnostih, pa če so te za nas običajne ali posebne — razumljive ali pa nerazumljive n. pr. neobičajni vijaka z metričnim profilom in nestandardnim dvigom. Za tovarno CIBIE seveda to ni nobena nelogična izvedba, kajti na tem žarometu so uporabili vse možne dele, ki jih daljšo dobo uporabljajo pri drugih žarometih. Ta izdelek je torej v vseh možnih podrobnostih prilagojen in usklajen z vsemi internimi pogoji. Pri tem je potrebno tudi vedeti, da je dnevna potrošnja žarometov v svetu približno nekaj nad 200.000 kompletov. Od tega izdela tovarna CIBIE nekaj nad 20.000 kompletov dnevno, naša tovarna pa približno 800. To niso povsem točni podatki, vendar v grobem dajejo pregled, na osnovi katerega si lahko ustvarimo neka mnenja. Konstrukcijsko so naši izdelki razmeroma zelo enostavni in so bili ustvarjeni pred 10 do 20 ali 30 leti. Jasno je, da ne ustrezajo nobenim novejšim predpisom — saj so mednarodni predpisi za svetlobno opremo stari le nekaj let. Ni pa skladnost s predpisi le stvar številk in datumov, temveč predvsem kvalitete, ki jo predpisujejo. Znano je, da današnji industrijski izdelki dosegajo neverjetne rezultate v pogledu in proizvodnih stroških. Da se to doseže, je potrebno nekaj osnovnih pogojev, ki jih ločimo v dva dela: prodajne možnosti in tehnološke sposobnosti. Vsaka novejša konstrukcija žarometa ima za našo tovarno vsebovana oba dela — prodajnega in tehnološkega. Kaj torej storiti? 800 žarometov dnevno je komaj letošnja številka in, tudi ta ne predstavlja posebne vrednosti v tehnološkem pomenu! Minimalna serija za evropske pogoje je približno 5000 kom. v eni izmeni (za izenačenje produkcijskih časovnih normativov). Čimvečkrat je to število ponovljeno — 10.000 — 15.000 — 20.000 itd., toliko bolj smo v pogojih izenačeni s proizvajalci zahodne Evrope, kajti raziskovalni stroški so pri 800 — 5.000 ali 20.000 kom. dnevno razmeroma podobni in tvorijo neko režijo, ki se pri nas porazdeli na 800, v CIBIE-ju pa na 20.000 kom. dnevno. Povsem točno to ni, ker so za vzdrževanje 20.000 kom. dnevne proizvodnje tudi drugi režijski stroški, ki jih mi še ne poznamo, vendar je prednost proizvajalca večjih serij ogromna. Ta prednost ni sama po sebi nastala — morda zaradi zemljepisnega položaja ali ne vem kakšnega vzroka, temveč so njihovi uspehi plod dela in nekih spremljevalnih pojavov ali pogojev, ki jih na različnih koncih sveta različno imenujemo. Vsiljuje se množica raznih vprašanj, o katerih bi bile razprave verjetno preveč strokovne.

Verjetno, da so bile naše začetne odločitve dobre. Posledica teh je obvezen dvig kvalitete in znižanje stroškov - oboje se doseže z delom - torej smo na pravi poti.

Sprejeli smo program dela: od 1. 1. 1968 — Izdelava domače dokumentacije za izdelek v Vseh podrobnostih — predpisi, norme, materiali itd. 14 koledarskih dni. Kontrolni predpisi 14 kol. dni. Izdelava dokumentacije za vsa orodja — 30 kol. dni (približno 50 orodij + opizkusna orodja). Izdelava orodij in preizkus orodij — 45 dni. Izdelava manjše poskusne serije in montaža prvih vzorcev za domačo kontrolo — 14 dni.

Kontrola v domačem laboratoriju — 14 dni. Eventualna popravila do zadovoljive kvalitete in izdelave vzorcev za meritve v tovarni CIBIE in Citroen ter dostava na kontrolo do 31/5-1968. Skupno torej od 1/1-1968 do 31/5-H968 — 5 mesecev! Za naše dosedanje izkušnje že za povprečni žaromet zelo kratek čas. Ni bil ravno osamljen, kdor je predvideval, da to ni mogoče — še posebno, če je poznal ostrino zahtev in naše dosedanje izdelke. Običajno potrebujemo za podobno manj zahtevno delo — mnogo več časa. Moje osebno mnenje, da smo pri tem delu, ki smo ga smatrali za posebno, dosegli le nekaj boljši rezultat in smo se približali običajnim časom za malo težav in smo pri nekaterih delih predvidevali tudi rezervne postopke — posebno zaradi kratkih rokov. V nekaj primerih smo jih tudi uporabili. V že itak težavno nalogo je posegla še JNA, ki je prav tedaj potrebovala nekaj naših sodelavcev.

Kljub vsem mogočim težavam so bili v tem programu doseženi vsi roki, tako da so bili vzorci za kontrolo pri CIBIE-ju in Citroen-u v Parizu že 10 dni pred določenim rokom. Domača kontrola je ugotovila, da so izdelki sicer dobri, vendar brez vsakih presežkov. Prišli smo do take ostrine, da smo pri svetlobnih meritvah morali upoštevati tudi napake merilnih naprav. Postopoma so začela prihajati obvestila od tovarne CIBIE. Najprej je prišlo sporočilo, da izdelki ustrezajo optičnim zahtevam - zadnje pa je bilo presenetljivo kratko: Žarometi za vozilo »DIANA«, ki ste nam jih poslali v kontrolo so uspešno prestali vse preizkuse! Od tovarne Citroen do sedaj še nismo dobili sporočila, vendar to dopušča mnenje, da ne more biti bistveno drugačno.

Med delom smo spoznali nekatere »posebnosti«, ki jih ustvarja resno delo ali pa v končni fazi kupec. Vsestransko garantirani izdelek je na kratko skupnost vseh malih »posebnosti«.

Vir: Glas Saturnusa, avgust 1968

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE