Utrinki iz zgodovine

Halogenska meglenka, daljinski žaromet


Lani je Saturnus osvojil halogensko meglenko in daljinski žaromet svetlobnega premera 136 mm. To sta prva jugoslovanska izdelka te vrste, povsem enakovredna tovrstnim izdelkom znanih proizvajalcev svetlobne opreme, kot so CIB16, BOSCH, LUCAS, MARCHAL, HELLA, CARELLO in drugi.

Preizkušanja kažejo, da imata oba izdelka zelo dobre karakteristike za vožnjo v naših jugoslovanskih razmerah.

Oba izdelka sta enotno zasnovana in se razlikujeta le v leči, čeprav sta po svoji funkciji dve povsem različni svetilki.

Meglenko na pogled spoznamo po ozkem močnem orebričenju leče, ki dejansko onemogoča razločevanje delov v notranjosti optike, naj-zanesljiveje pa po simbolu B homologacijskega znaka. Daljinski žaromet ima, nasprotno, zelo blago rebraste leče, razločevanje delov v notranjosti optike pa je zato skoraj nemoteno. Simbol homologacijskega znaka je v tem primeru HR.

1. Svetlobni snop
Z uporabo točnega paraboličnega zrcala, najprimernejše razpoložljive žarnice in skrbno konstruirane leče je dosežen močan, nizek, zelo širok in ostro navzgor omejen svetlobni snop.
Svetilnosti v sredini svetlobnega snopa, na širini preko 10° desno in levo od osi snopa, že pri napetosti 12 V na žarnici presegajo 10.000 kandel, pri normalnih napetostih med vožnjo (približno 13 V) pa so še za približno 15 % večje. Ker so ustrezne svetilnosti meglenk z običajnimi žarnicami le med 1000 in 4000 kandelami, gre za zelo pomembno povečanje. Dosežene velike svetilnosti več kot 10-krat presegajo zahtevane vrednosti po evropskem mednarodnem predpisu za meglenke in povsem zadoščajo za dobro videnje celo v zelo neugodnih vremenskih pogojih. Višina svetlobnega snopa znaša samo približno 5°.

Pri normalni usmeritvi in montaži tik nad odbijače osebnih vozil sveti zato sredina snopa še vedno 10 m daleč, zgornja meja snopa pa seže do 30 m pred vozilo. Velika vertikalna koncentracija svetlobe tako omogoča, da sežejo najmočnejši deli svetlobnega snopa pri predpisanem zgornje meje še razmeroma zelo daleč pred vozilo.

Svetlobni snop je skoraj 50° širok. Širina 25° na levo in na desno omogoča dobro sledenje desnega roba ceste ter pregled v ovinkih in v križiščih, saj je snop dovolj močan prav do skrajnih stranskih meja.

Zgornja meja snopa je ostra in dovoljuje točno usmerjanje meglenke, s tem pa tudi njeno učinkovito uporabo.

2. Svetloba nad zgornjo mejo svetlobnega snopa
Meglenka sveti tudi nekoliko v smereh nad zgornjo mejo svetlobnega snopa. Svetilnost halogenske meglenke 136 Saturnus je tudi v teh smereh v skladu z zahtevami evropskega predpisa. Manjša je od največjih dovoljenih, in večja od najmanjših dovoljenih, kakršne so potrebne za dobro zaznavanje meglenk v pogojih zmanjšane vidljivosti, ko le-te služijo kot močnejše pozicijske svetilke. Svetilnosti se v smereh navzgor hitro močno zmanjšajo. Poseben senčnik pred žarnico preprečuje, da bi ta svetila naravnost skozi lečo nad horizontalno ravnino skozi središče meglenke. S tem je onemogočeno, da bi direktna svetloba obsvetila meglo, sneg ali dež tik pred vozilom, kar bi zelo zmanjšalo vidljivost.

3. Barva emitirane svetlobe
Razvita sta dva tipa meglenk: eden emitira svetlobo bele, drugi pa rumene barve, kar je odvisno od barve leče. To je tudi edina razlika med obema tipoma halogenskih meglenk 136 Saturnus.

4. Svetlobni vir
Uporabljena je halogenska žarnica tipa H3, ki je za meglenke najprimernejša. Tovarniško je vgrajena žarnica H3 12 V 55 W, ki ustreza večini vozil. Za vozila z električno napeljavo 6 V ali 24 V je potrebno žarnico zamenjati z ustrezno (6 V 55 W, 24 V 70 W).

5. Namestitev na vozila
Halogenska meglenka 136 Saturnus pritrdimo v odprtino s premerom 10,5 mm. To dovoljuje najrazličnejše možnosti pritrditve. Potrebno je paziti le na to, da bodo rebra leče po pritrditvi v vertikalnem položaju.
Svetilno enoto snamemo iz ohišja s pomočjo kovanca. Skozi ohišje se potegne vodnik in nanj priloženi električni priključek. Tega nato spojimo s priključkom žarnice in navlečemo čez oba priloženo izolirno cevko. Tako povezano svetilno enoto ponovno nataknemo na plastično ohišje.

6. Usmerjanje
Najučinkovitejše delovanje dosežemo pri normalni evropski usmeritvi. Zgornja meja svetlobnega snopa se pri tem spušča dvakrat hitreje kot ustrezna meja kratkega snopa, torej 20 cm na 10 m. Sredina svetlobnega snopa mora svetiti v smeri naravnost naprej (smer vzporedna vzdolžni simetrijski ravnini vozila). Potrebni položaj dosežemo z vrtenjem okoli dveh medsebojno pravokotno postavljenih vijakov na pritrdilnem sklopu.

7. Vzdržljivost
Meglenka je izdelana iz obstojnih graditev in kontituiranja tako, da brez težav prenese vibracijske, toplotne in druge obremenitve, kakršne nastopijo pri normalni uporabi na motornih vozilih. Konstrukcija zagotavlja potrebno tesnost svetilne enote proti vodi, in zadostno prezračevanje, s tem pa tudi dolgo življenjsko dobo.

8. Zaščita svetilke — plastični pokrov
Vse halogenske meglenke 136 Saturnus so opremljene s posebnimi plastičnimi pokrovi, namenjenimi za zaščito pred zamazanjem in poškodbami, kadar meglenke ne uporabljamo.

9. Odobritev
Halogenska meglenka 136 Saturnus povsem ustreza evropskemu pravilniku št. 19 — Meglenke za motorna vozila, priključenemu Sporazumu o adopciji enotnih pogojev za homologacijo in recipročno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil. Pravilnik št. 19 uporabljajo že Francija, Italija, Nizozemska, Švedska, Belgija, ČSSR, Združeno kraljestvo in Avstrija. Ta predpis je Jugoslavija že ratificirala in ga bo v najkrajšem času začela tudi uporabljati.
Pridobitev evropske odobritve je le še formalnost. S tem pa je meglenki prosta pot v svet.

10. Oblika in estetski videz
Halogenska meglenka 136 Saturnus je srednje velika, ploske oblike in izvedbe za nadgradnjo. Črno plastično ohišje, kroman nosilni obroč in ravna nizka razgibana leča dajejo meglenki prijeten videz. Privlačna je tudi takrat, ko jo pokriva bel zaščitni plastični pokrov.
S temi karakteristikami je halogenska meglenka 136 Saturnus primerna za vsa vozila, ne glede na njihov tip, razpoložljivi prostor na prednji strani in barvo vozila.

11. Embalaža in navodila
Svetilka skupaj z zaščitnim pokrovom, je embalirana v lični litografirani kartonski škatli. Priloženo je ilustrirano podrobno navodilo za uporabo in pritrditev na vozilo.
Daljinski žaromet 136 Saturnus se v pogledu svetlobnega vira, instaliranja na vozilo, vzdržljivost, zaščite svetilke, oblike in estetskega videza od opisane meglenke tako rekoč ne razlikuje, zato velja zanj isto kot je navedeno za meglenko.

Vir: Glas Saturnusa, 1974

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE