Utrinki iz zgodovine

Izostanki zaradi bolezni


Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti zavarovancev od dela za obdobje januar — september 1972. V tem pregledu nas zanima predvsem, kako je v Saturnusu. Kot zavarovanci so štete vse osebe v delovnem razmerju in učenci v gospodarstvu. Upoštevana je zadržanost od dela iz naslednjih vzrokov: nesreče pri delu, poklicne bolezni, vse druge bolezni in nesreče izven dela, nega ožjih družinskih članov, izolacija in spremstvo. Čas porodniškega dopusta in skrajšanje delovnega časa zaradi poroda, bolezni ali nesreč ni zajetih. Podatki so obdelani ločeno po viru sredstev plačila, to je v breme delovne organizacije oziroma v breme skupnosti zavarovanja. Pri tem je treba pojasniti, da plačuje za prvih 30 dni staleža boleznino podjetje in višino povračila določi podjetje samo in je zato lahko od podjetja do podjetja različno. Seveda je minimalno povračilo določeno z zakonom.

V Saturnusu plačujemo boleznino: do 3 dni odsotnosti 50 % od povprečne lanske sezone, od 3—30 dni odsotnosti pa 90 % od povprečne lanske sezone. Sklep o tem je bil sprejet že leta 1966. Iz spodnje tabele razberemo, da je lansko leto bilo izgubljenih 5,2 % vseh delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti, kar pa je manj kot je povprečna odsotnost v naši stroki in manj kot je bilo odsotnosti v letu 1971.Vir: Glas Saturnusa, marec 1973

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE