Utrinki iz zgodovine

Miniportret


Bernard Potočnik (53) je direktor prodajne službe. V Saturnusu. je zaposlen že sedemnajsto leto.

Nabava in prodaja sta vsekakor »trgovina«. Pod »trgovina« razumemo nabavo, katere izključni namen je prodaja; zaslužek trgovine izhaja izključno iz trgovanja. Glede na to ima trgovec temeljni namen čim ceneje kupiti, ker je to prav gotovo glavni pogoj dobrega zaslužka.

V proizvodni organizaciji je namen nabave predvsem najugodneje - ne najceneje - nabaviti material za proizvodnjo. Naloga prodaje je proizvedene izdelke najugodneje prodati. Prodajni koncept v proizvodni organizaciji mora delovnemu kolektivu zagotoviti predvsem dolgoročno socialno varnost. Izbira prodajnega koncepta je zato ključni problem prodajne politike proizvodne organizacije. Zaradi tega prodajna politika proizvodne organizacije nikakor ne more izhajati iz kratkoročnih ali celo trenutnih situacij, marveč iz analize dolgoročnih gibanj. Trenutnih situacij sicer ne moremo zanemariti, vendar jih moramo obvladati glede na dolgoročno usmeritev. Trdno sem prepričan, da le dolgoročni pristop zagotavlja uspeh prodajni usmeritvi. Vsak drugačen pristop preveč zaposli prodajne kadre z obvladovanjem trenutnih situacij, kar terja ogromno naporov in onemogoča postavitev jasnega cilja. Zato tudi ne daje željenih rezultatov.

Kakšen naj bi bil uspešen »komercialist 1981«? Pravijo, da se dober trgovec rodi!?
Menim, da se dober trgovec ali komercialist ne rodi. Prav gotovo pa posameznik nosi v sebi nagnjenost k trgovanju. Vzemimo komunikativnost - ta ni dana vsem - vsekakor pa bi kadri, ki se ukvarjajo s trgovanjem morali biti komunikativni. Od sposobnosti hitrega in mirnega sklepanja pri odločitvah je odvisna tudi stopnja uspešnosti v trgovanju. Uspešen komercialist je lahko tisti, ki ima jasno opredeljeno dolgoročno prodajno usmerjenost oziroma politiko. Prav zaradi tega verjetno ni uspešnega »komercialista 1981«, temveč je le uspešen komercialist, ki bo ob znatno težjih pogojih v letu 1981 le potrdil trajnost in pravilnost svoje usmeritve.

Še pred leti je Saturnus prodal vse, kar je izdelal. Če smo imeli dinarje, smo imeli domači in uvoženi repromaterial. Medtem so se predpisi temeljito spremenili, izvoz določa uvoz. Naša proizvodnja je odvisna v veliki meri od uvoženega materiala. Tudi devize so postale problem prodajne službe!?
Ne bi rekel, da je Saturnus lahko kadarkoli prodal vse, kar je izdelal. Zagotovo pa je prelomnica leto 1968. Takratni strokovni kolegij podjetja je, soočen z negativnim poslovnim rezultatom takratnega obrata OTP, oblikoval dolgoročno prodajno politiko.

V preteklosti smo se vsi navadili izredno energično boriti za devize, ki jih bomo porabili za uvoz, skorajda tuja pa nam je bila misel, da se devize ustvarjajo le z izvozom. S posledicami take miselnosti se še danes spopadamo v družbi kot celoti in v posamezni delovni organizaciji. Teža tega spopada je prizadela posamezna podjetja z različno močjo - odvisno od deleža uvoza v celotni proizvodnji. Uvoz je stara razvada, tako tudi v Saturnusu, ki je morda malo manj razvajen od povprečja, vsekakor pa nadpovprečno odvisen od obsega uvoza. Lansko leto nas je takšna situacija praktično čez noč postavila pred dejstvo oziroma vprašanje - kako preživeti. S skupnimi napori vseh Saturnužanov smo se lani nekako prebili. Verjetno pa bi bila naša uspešnost precej manjša, če ne bi odnosi med nami in kupci temeljili na dolgoročni poslovni politiki podjetja.

Kljub temu, da bodo pogoji gospodarjenja v letošnjem letu še težji, sem prepričan, da bomo tudi to leto s skupnimi napori in poglabljanjem poslovnih odnosov preživeli in uspeli proti koncu leta skupno z uporabniki postaviti temelje za normalnejše in uspešnejše gospodarjenje v letu 1982.

V Saturnusu imamo nabavno in prodajno službo. Ali menite, da je v trenutni situaciji primerno, da sta ti dve službi ločeni?
Prav gotovo bodo uspehi naših naporov v veliki meri odvisni od delovanja nabavne in prodajne službe. Vsekakor bosta ti dve službi morali hoditi z roko v roki. Problemi, ki se pojavljajo, so tako močno povezani in neločljivi, da bosta obe službi morali delovati in ukrepati enovito. Enovita organizacija omogoča lažjo koordinacijo pri reševanju tako zapletene problematike, ločeni službi pa bosta morali vložiti veliko več naporov v to, da bomo kljub temu vsi skupaj enotno delovali. Prepričan sem, da bomo oboji morali del separatizma nadomestiti z družnostjo in zavestjo, da vsi delamo le za skupni interes, saj bomo le tako omogočili uspešno realizacijo naporov celotnega kolektiva.

V borbi za obstoj zmaga tisti, ki je delavnejši in iznajdlivejši - ki misli in dela za jutri. Kot dolgoletni direktor prodajne službe zagotovo veste, če smo v Saturnusu sposobni dovolj hitro slediti potrebam na tržišču!?
Prilagoditev potrebam trga ne smemo jemati preveč dobesedno, kar zelo radi naredimo, ko govorimo o prestrukturiranju. Prestrukturiranje je dolgoročen proces, ki ga ne smemo razumeti le kot spremembo proizvodnega programa, marveč ga lahko dosežemo tudi s spremenjenimi poslovnimi odnosi. Menim, da bomo naša prilagajanja potrebam tržišča morali doseči z večjim posluhom in odgovornostjo za potrebe uporabnikov naših izdelkov, starih in novih.

Potrebno je doseči, da bomo z istimi deviznimi sredstvi izdelali več. Moramo zaupati v življensko vitalnost ljudi Saturnusa in omogočiti, da bo ta prišla z vso inciativnostjo do izraza v učinkih in razvoju ožjih področij. Potrebno je pogumno zastaviti perspektivno nove proizvodne programe ob skupnem vlaganju ter poslovne odnose dosledno zasnovati na dohodkovnih povezavah. Prepričan sem, da sta odprava nakopičenih nasprotij in obvladovanje stihije interesov v naši socialistični družbi možna le z združevanjem vseh udeležencev v določeni specifični proizvodni celoti na podlagi enovitega interesa in dohodka. Menim, da je vizija boljše prihodnosti v marsičem odvisna od smelosti, ki pa nikoli ne more biti plod pesimizma.

Pravijo, da je tovariš Potočnik optimist. Ves prosti čas pa preživi v počitniški hišici, ki jo ima visoko v hribih.

ANAMARIJA PLESNIČAR

Vir: Glas Saturnusa, 1991

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE