Utrinki iz zgodovine

Predstavljamo vam


Na svoji sedmi redni seji, kije bila 17. decembra 1980, je delavski svet delovne organizacije imenoval za glavnega direktorja DO Saturnus diplomiranega inženirja strojništva Šlander Jožeta.

Tovariš Šlander seje rodil leta 1944 v Ljubljani. Po opravljeni maturi na celjski gimnaziji, se je 1963. leta vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Leta 1969 je osnoval in bil glavni urednik Radia študent, takrat edine študentske radijske postaje v Evropi. 1975. leta se je kot diplomirani strojnik zaposlil v Titovih zavodih Litostroj, kot tehnični asistent direktorja Instituta za raziskave, razvoj in projektiranje. Dve leti kasneje je prevzel vodenje investicije proizvodnje transportnih vozil in je bil istega leta imenovan za direktorja temeljne organizacije Proizvodnja transportnih vozil in naprav.

Bogata družbenopolitična aktivnost tov. Šlandra se je pričela že v celjski gimnaziji. Bil je predsednik zveze mladine gimnazije v Celju in član Mestnega komiteja ZMS. V času študija je aktivno deloval v Zvezi študentov, kjer je med drugim opravljal dolžnosti predsednika Zveze študentskih organizacij, predsednika Zveze študentov Jugoslavije, član predsedstva Republiške konference ZMS in član univerzitetnega sveta. Kmalu po prihodu v litostrojski institut za raziskave, razvoj in projektiranje je postal prvi predsednik delavskega sveta te temeljne organizacije. Opravljal je tudi dolžnosti predsednika komisije za družbenoekonomske odnose pri konferenci ZK v Litostroju. Pri Gospodarski zbornici Slovenije vodi odbor za strojegradnjo v okviru združenja kovinske industrije.

Iz ocene sekretariata OOZK TOZD TVN LITOSTROJ
Kot osebnost nastopa zelo razgledan, širok in razumen, njegove iniciative so napredne, težijo k spremembam in boljši proizvodnji, težijo k pridobivanju prostora za izvoz, kjer vlaga precej truda, skupaj s sodelavci. Pristop do podrejenih je pravilen, kratek, enostaven in jasno izrečen, kar daje vrednost poslovodnemu organu.

V svojih izhodiščih je zvest zagovornik našega samoupravnega sistema, dober zagovornik stališč in hotenj naše družbe, poslušen za probleme in vztrajen pri iskanju rešitev.

Te karakteristike ga uvrščajo med zelo dobre kadre za nadaljno uresničevanje nalog iz naslova vodenja gospodarskih problemov in je po zaključitvi dosedanje investicije, uvajanju proizvodnje in nove tehnologije dal prispevek veden vsem v Litostroju, kot primer da mlad strokovni kader, katerega je vključil v proces in priprave je sposoben prevzeti še večje naloge in voditi naše nove generacije v novo osvajanje, še bolj zahtevnih strokovnih, gospodarskih in političnih nalog. Poudarjamo, da je zelo dober poznavalec našega samoupravnega socializma in to mu daje moč ter doseganje uspehov na dosedanji poti dela.

Poudarjamo, če bo tudi v bodoče zbiral okoli sebe dobre sodelavce in vodil kolektivno tako kot v dosedanji praksi ima vse možnosti, da se razvije v kadr za premagovanje še večjih gospodarskih problemov in na širšem prostoru kot do sedaj.

Vir: Glas Saturnusa, 1981

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE