Utrinki iz zgodovine

Razvoj obrata avtoopreme


Najmlajšo veja, ki se je razvila po vojni, je veja avtoelektrike. Njeno rast nam predstavlja grafikon in tabela. Ni podobnega primera v industrijskem svetu, da bi se kdo poleg embalaže ukvarjal s to specializirano proizvodnjo, v naših razmerah pa je to le nastalo. V letu 1947 in 1948 smo s tedanje generalne direkcije za kovinsko predelovalno industrijo in z zvezne direkcije za motorno industrijo dobili nalogo, izdelovati okoli 30 različnih odpreskov ter vse signalne in svetlobne naprave za tedaj nastajajočo motorno industrijo, konkretno TAM — tovarno avtomobilov Maribor.

V kratkem za tem smo dobili tudi nekaj podobnih nalog za armado v zvezi z domačim osvajanjem specialnih vojaških vozil. Naloga nam Je bila dana z obrazložitvijo da imamo dobro urejeno orodjarno, razen tega pa tudi za silo primeren strojni park predvsem stiskalnice in naprave za površinsko obdelavo. V orodjarni so bila nato izdelana orodja in zatem dobavljeni odpreski v začetni tonaži 11 ton, v letu 1947, 58 ton 1948 leta. itd.

S porastom motorne industrije in prehodom na nov način gospodarjenja smo v zvezi z naraščajočimi potrebami po artiklih embalaže oddali v glavnem vse pozicije odpreskov (to so bili razni pokrovi, vlečeni deli kovinske manšete, deli filtrov in podobno) samim proizvajalcem motornih vozil, ki so se medčasno uredile za to proizvodnjo. Preostale so svetilke in žarometi. za katere v tistih letih še ni bilo nobene podobne industrije v Jugoslaviji. Z ozirom na velike zahteve tržišča, kakor tudi industrije, smo se tedaj odločili, da bomo ta program naprej izvajali.

Ni ostalo samo pri TAM-u, pač po je ob naši odločitvi k nam prišla vsa tedaj nastajajoča jugoslovanska motorna industrija: CRVENA ZASTAVA. PRETIŠ, TOMOS. FAP, IMV. itd.

Osvajanje je bilo sila težavno. Manjkalo nam je znanja in izkušenj pa tudi ustrezni kadri in orodjarski stroji. Prve svetilke in žarometi so bili izdelani po vzorcih, nato pa smo prešli na risbe izdelkov in v letih 1955/56 začeli konstruirati prva orodja. Za to delo odgovarjajoči orodjarji kakor tudi tehniki-konstrukterji so se učili na osvajanju izdelkov. Ti izdelki za motorno industrijo so bili le navidezne kopije tujih modelov in vzorcev, ne da bi funkcijsko odgovarjali potrebam.

Izhod smo videli le v tem, da bi spoznali tehnologijo in način dela v tovarnah, ki so se s to proizvodnjo ukvarjale (teh podjetij je bilo tedaj le nekaj v Evropi: Bosch in Hella v Zap. Nemčiji. Carello v Italiji. Marchai in Cibie v Franciji ter Lucas v Angliji).

Najprej smo se obrnili na najbližje, vendar smo povsod naleteli na negativen odgovor. Angleška firma LUCAS iz Birminghama, od katere smo se najmanj nadejali, pa nam je v letu 1959 priskočila na pomoč. Skupno s tedanjim Zveznim zavodom za tehnično pomoč smo uspeli dobiti Štipendije za naše strokovnjake, opremo za svetlobni laboratorij kakor tudi eksperta; s to pomočjo smo šele v letu 1960/61 dobili ideje, kako začeti popravljati obstoječo proizvodnjo in kako v bodoče osvajati nove izdelke.

Prvo pomembnejšo opremo, posebno za izdelavo žarometov in svetilk, smo dobili v letu 1955 (stiskalnica Müller, stroj za naparevanje. itd.).

Do leta 1959 smo žaromete in svetilke proizvajali skupno z izdelki embalaže, kakor tudi na novih strojih, ki smo jih dobili. Šele v tem letu smo se odločili tudi za prostorsko spremembo, tako da smo ločili oddelek, kolikor je bilo to sploh možno v tedanjih razmerah, ko nam je manjkalo prostora.

V tistih letih, kakor tudi še pozneje, potrebe motorne Industrije niso bile velike, zato smo obenem imeli, kar je bilo za tedaj tudi ekonomsko upravičeno,dopolnilno proizvodnjo termičnih aparatov in opreme za bicikle. Vso to proizvodnjo, ki ne spada pod specializirano vejo žarometov in svetilk, smo do letošnjega leta polagoma opuščali in jo predajali drugim podjetjem (ETA-Cerkno, TRENTA-Bovec, ELRA-Škofja Loka) ter jim s tem dali, oziroma prispevali k njihovemu proizvodnemu programu.

Nova faza razvoja je brez dvoma nastopila leta 1962, ko je avtooprema dobila novozgrajeni obrat in se vanj preselila. Istočasno so na tržišču v jugoslovanski motorni industriji nastale težkoče, ki so za nekaj let zavrle naglo rast te industrije. Razen tega so nas leta 1960 spremljale težkoče v zvezi z navideznim sodelovanjem s podjetji »Rudi Cajevee«, TAP-Ptuj. »21. Oktobar- FADIP-Bečej, ko so vsa ta podjetja imela željo začeti s pri nas že v desetih letih osvojena, proizvodnjo ki je tedaj ravno začela uspevati.

Na en ali drugi način smo se postopoma teh tekmecev znebili; deloma je k temu pomagal v letu 1958 ustanovljeni ČIS, ki pa tudi ni odigral vloge, kakršno smo tedaj pričakovali.

Že v letih 1964 in 1965 smo ugotovili, da ne moremo proizvajati vseh izdelkov skupaj in da je treba proizvodnjo specializirati, kar smo želeli izvesti v posebnih obratih. Tako je nastal projekt za Litijo in Kočevje, Z zahtevnejšimi artikli so se pojavljali naši kupci, ko so osvajali nova vozila. Orodjarna je bila kljub modernizaciji pogosto postavljena pred zahtevne naloge. Ena od najhujših je bila začeti izdelovati orodja za plastiko ter refleksne žarilce.

V zvezi z novimi ekonomskimi merami se nam je počasi odpirala možnost prodajati na tuje tržišče. Ta pot je bila težka. Prvi vzorci (žaromet za spačka) niso prestali niti prvih poizkusov. Potrebna je bila zopet tuja pomoč. Sodelovanje v poslu med Tomos-om, Citroenom in Saturnusom s pomočjo firme CIBIE kaže spat prelomnico v našem delu.

Pri tem je bil zelo važen že omenjen svetlobni laboratorij, brez katerega v sedanjih razmerah sploh ne bi mogli obstojati.

Leta 1967 je bila podpisana pogodba o sodelovanju s CIBIE-Jem, ki je še danes v veljavi, obenem so pa želje, da se to sodelovanje razširi. Domača motorna industrija: Zavodi Crvena Zastava, kakor tudi poznane evropske firme kot potencialni proizvajalci motornih vozil (Volkswagen), dajejo možnost za uspešno sodelovanje in prodajo naših Izdelkov, to se pravi izdelkov ki jih je treba osvajati in nato skupno z razvojem tovarne spremljati kot izbran kooperant.

V lanskem letu je bila začeta rekonstrukcija obrata avtoopreme, ki bi morala po svojih rezultatih dati maksimum izkoriščanja kapacitet v obstoječih prostorih (torej bo v letu 1962 novozgrajena tovarna predvidoma v letu 1972 že premajhna za domače potrebe in za potrebe izvoza).

Pri tem še nismo omenili, da razvoj in vedno večjo potrebo po plastičnih delih spremlja obrat plastike v Polju, ki je bil tudi rekonstruiran in popolnoma obnovljen.

Po pristopu Jugoslavije k evropskemu mednarodnemu sporazumu o homologaciji svetlobne opreme za motorna vozila je bil svetlobni laboratorij tovarne Saturnus priznan tudi kot laboratorij za testiranje svetlobne opreme za območje SFRJ. Istočasno številčno povečani kadri danes sodelujejo v zveznih in mednarodnih organih pri izdelavi pravilnikov in predpisov za signalno in svetlobno opremo motornih vozil.

 
Franc Leskošek si v spremstvu predsednika skupščine občine Moste in članov vodstva podjetja ogleduje eno največjih gradenj v letu 1960 na področju Most - gradnjo novega obrata avtoopreme in razvoja

Strokovnjaki - člani kolektiva -, ki so izdelali prvi žaromet za tedanjega Tamovega "Pionirja". Verjetno niso vedeli, da so tedaj odprli pot novi veji proizvodnje v sicer klasični tovarni kovinske industrije.


Vir: Saturnus 50 let, 1971

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE