Utrinki iz zgodovine

Razvoj proizvodnje avtoopreme v Saturnusu


Začetki izdelovanje opreme za motorno industrijo v tovarni kovinske embalaže segajo v leti 1947 in 1948. Takrat sta generalna direkcija za kovinsko predelovalno industrijo in zvezna direkcija za motorno industrijo Saturnusu naložili nalogo, da začne izdelovati različne odpreske ter svetlobne in signalne naprave za tedaj nastajajočo motorno industrijo. Skoraj pred tridesetimi leti so torej v Saturnusu že izdelali prve žaromete za prve jugoslovanske avtomobile TAM. Začetni sorazmerno pisani proizvodni program je z leti postal vse čistejši in se z razvojem domače avtomobilske industrije izoblikoval v specializirano proizvodnjo svetlobne opreme. Rastoča motorna industrija (Zavodi Crvena zastava, Pretiš, Tomos, FAP, IMV itd.) je potrdila upravičenost te odločitve.

Ni malo delavcev, ki se še dobro spominjajo tistih začetnih težav, ko so brez primernega orodja in brez izkušenj skoraj ročno izdelovali žaromete, iskali poti in odkrivali tehnološke rešitve, ko so vsi po vrsti bili inovatorji in bili neomajno prepričani v uspeh. To verovanje v svoje sile je bila edina, toda sigurna pot do uspeha v takratnih političnih in gospodarskih nasprotjih obkrožujočega sveta mlade jugoslovanske države. Čas je prinesel tudi razumevanje in s tehnično pomočjo so bili deležni prvih štipendij za strokovnjake in od angleške firme so se uspehi, postali so popolni gospodarji domačega tržišča, vse bolj pa so se jim odpirala tudi vrata v svet. Danes so kooperanti vse jugoslovanske motorne industrije od Tomosa v Kopru do Avtokaroserije v Skopju. S proizvodi Saturnusa so opremljena vsa domača vozila, izdelana v Crveni zastavi, IMV, TAM, FAP, vse avtobusne in traktorske industrije kakor tudi vozila gradbene in druge mehanizacije. Z vse večjo proizvodnjo tudi za evropske firme Citroen, Renault, Peugeot, Simca in VW so postale zmogljivosti v sedanjem obratu do konca izkoriščene. Vsako na-daljno povečevanje obsega proizvodnje je postalo nemogoče. Zato so se z delavci preostalih TOZD odločili za novo tovarno, ki bo omogočala boljše delovne možnosti vsem, s tem pa tudi novo tehnologijo, nadaljnjo rast kakovosti in produktivnosti. V prvi fazi gradnje bo pridobljenih 1400 kvadratnih metrov površin, z gradnjo druge faze pa bo omogočena izdelava 2.900.000 žarometov in 6.500.000 svetilk. To bo prva naloga v tretjem obdobju te proizvodnje v Saturnusu, ki ga začenjajo z otvoritvijo nove tovarne.
V srednjeročnem programu načrtujejo nadaljnje povečanje asortimenta in količin izdelkov, vključitev v motorno industrijo SSSR, sodobne racionalne konstrukcije izdelkov, zmanjševanje uvoza, stalno zniževanje stroškov in povečevanje produktivnosti, kar vse bo zagotavljalo ekonomsko stabilnost tovarne in socialno varnost zaposlenih.

Novo tovarno so začeli graditi oktobra 1974. leta. Za Saturnus je to doslej največja investicija. Proizvodni prostori bodo obsegali 14.400 kvadratnih metrov, skupno pa bo nova tovarna merila 18.000 kvadratnih metrov. Proizvodnja bo organizirana linijsko. Danes je v TOZD Tovarna avtoopreme zaposlenih 600 delavcev, ki ustvarijo 230 milijonov dinarjev celotnega dohodka.

Vir:

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE