Utrinki iz zgodovine

Solidarnost naših mater in žena s trpečimi ženami in otroki v Vietnamu


V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez pomišljanja odzvali. Potrebno količino litografiranih konzervnih doz smo izdelali brezplačno v želenem roku z zavestjo, da pomagamo ljudstvu, ki trpi strahote vojne, kakršne smo občutili že tudi sami.

19. juiija je bila v novem delu obrata Zalog skromna slovesnost, kjer je članica jugoslovanskega koordinacijskega odbora Mara Rupena izročila našemu kolektivu umetniško sliko vietnamske partizanke kot zahvalno darilo za našo pomoč od vietnamskega ljudstva.

»Zelo sem ponosna, da sem predstavnica jugoslovanskega koordinacijskega odbora za pomoč vietnamskemu ljudstvu pred meseci na zasedanju Mednarodnega komiteja solidarnosti z bojem vietnamskega ljudstva, med drugim prisotnim lahko sporočila, da ste vi, delavke in delavci, v Saturnusu brezplačno izdelali pločevinasto embalažo za poslano hrano kot pomoč. Povedala sem tudi, da je vaš delovni kolektiv nosilec predvojnih revolucionarnih tradicij, ki so zlasti med NOB in tudi v povojni izgradnji prišle do izraza. To, da se je Saturnus, v katerem je zaposlenih dve tretjini žena, prvi pri nas odločil za to humano akcijo pomoči, dokazuje, posebno simboliko: solidarnost naših mater in žena s trpečimi ženami in otroki v Vietnamu.

Zastopnici DR Vietnama in južnovietnamske osvobodilne fronte sta mi takrat s solzami v očeh izrazila svojo zahtevo in izročili umetniško sliko vietnamske partizanke s prošnjo, naj jo ponesem vašemu delovnemu kolektivu. Nanjo so napisale posebno posvetilo za vas,« je dejala tov. Mara Rupena na tej skromni slovesnosti v Zalogu. Prisostvovala sta tudi predsednik slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imiperiafente.

Franc Leskovšek-Luka in član predsedstva ZZB NOV Slovenije Stane Runko. Tovariš Leskovšek je v kratkem govoru prisotnim orisal herojski boj vietnamskega ljudstva v teh dolgih letih vojne in ostro obsodil ameriško zavlačevanje pogajanj v Parizu.

Sliko je sprejel in se v imenu kolektiva zahvalil predsednik sindikata tov. Miloš Mikolič, nato pa prebral protestno resolucijo ameriški delegaciji in pozdravno brzojavko z izrazi občudovanja in spoštovanja za herojstvo v neenakem boju delegaciji DR Vietnama (Paris, 8. Avenue Du General Leclerc, 94. Ohoiisy — Le Roi). Zahvalno pismo vietnamskima predstavnicama pa smo poslali neposredno.

Slika je teden dni visela v jedilnici obrata Zalog, sedaj pa je nameščena v konferenčni sobi, kjer je varno shranjena in obenem na ogled gostom kot ponos kolektiva na sklenjeno vez z vietnamskimi borkami in borci.Vir: Glas Saturnusa, avgust 1968

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE