Utrinki iz zgodovine

Strelstvo v Saturnusu


Ko so se v letih po vojni ustanavljali razni strelski krožki, družine in pri sindikalnih organizacijah tako imenovane strelske ekipe, je tudi v Saturnusu pričela delovati taka ekipa, ki je pozneje prevzela ime SD »Franc Leskošek«. Takrat strelci še niso imeli toliko možnosti za trening kakor danes, niti niso še imeli dobrega orožja, saj so takrat obstajale le zračne puške znamke »Tyrol«, ki pa jih je bilo treba uvažati. Tudi finančna sredstva so bila majhna in večkrat se je zgodilo, da so morali strelci sami kupovati strelivo. Tarče za saturnuške strelce pa je tiskala tiskarna Saturnus. Pravih prostorov za trening ni bilo in tako so trenirali v neustreznih prostorih, ki niso bili vami: na dvorišču, v menzi, po oddelkih in pozneje v novo zgrajenem skladišču pločevine. Toda strelci se niso dali!

Ko so v letu 1953 dobili nove zračne puške »Crvena zastava«, ki so jih pričeli izdelovati v Kragujevcu, se je zanimanje in uspešnost strelskih treningov povečala, pokazali pa so se tudi že boljši rezultati na raznih tekmovanjih, ki so bila razpisana v okviru raznih sindikalnih podružnic v naši občini ali pa v Ljubljani. Tekmovanja z zračnim orožjem so se pričenjala šele jeseni in so trajala do poletja, torej v zimskih in spomladanskih mesecih, čez poletje pa ni bilo niti pravega zanimanja za treninge niti pravih tekmovanj. Kljub temu pa so imeli strelci ravno v teh mesecih razna prijateljska srečanja in tekmovanja v Ljubljani in po Sloveniji. Tako so na primer organizirali izlet v Izolo, kjer so tekmovali s SD »Darko Marušič« in jih tudi premagali (takrat so bili strelci SD »Darko Marušič« prvaki primorske lige z zračnim orožjem). Zmagali so tudi na srečanju s strelci SD »J. Mrak« iz Predoselj pri Kranju. Na tem tekmovanju so prvič tekmovali tudi z MK (malokalibrsko) puško.

To so bili časi, ko so strelci sekcije na podlagi dobrih rezultatov in uspehov pričeli z resnejšimi treningi in pokazale so se želje po kvalitetnejšem orožju in tudi po MK puškah. V tistih letih so to bile le sanje, ki pa so se nekaj let pozneje le uresničile. V obdobju do leta 1960 so se vrstila vsakoletna srečanja v več športnih disciplinah med Saturnusom, LIM Zagreb in TAR iz Rijeke. Na teh srečanjih so strelci vedno dosegali najboljše rezultate. Toda prišla je kriza in sindikalne ekipe niso mogle dobiti kvalitetnejšega orožja in MK pušk. Tudi primernih prostorov za treninge in tekmovanja še vedno niso imeli. S tem je padala kvaliteta, rezultati na raznih tekmovanjih so bili slabši. Želja strelcev Saturnusa je bila, da se priključijo kakšni strelski družini, ki jih je že nekaj obstajalo v občini.

15. maja 1959 so se želje strelcev Saturnusa uresničile. Tega dne je bil sklican ustanovni občni zbor strelske sekcije Saturnus na pobudo iniciativnega odbora (Janez Dajzinger, Štefan Ho-man in Dimitrij Kobilica). Strelska sekcija se je pridružila Strelski družini »Vide Pregarc«, ki je bila takrat na visoki ravni in je sodelovala že na precej uspešnih tekmovanjih v Mostah, Ljubljani in tudi že v republiškem merilu. Strelci podjetja so tako dobili možnost organiziranih treningov s kvalitetnejšim orožjem, tudi z malokalibrskim, in udeleževali so se tekmovanj na višji ravni. K temu je veliko prispeval takratni ŠA (sedaj ŠRD) Saturnus z moralno in finančno pomočjo, kar se je obrestovalo pozneje z doseganjem odličnih rezultatov sekcije kakor tudi posameznikov, ki so pripomogli k doseganju zelo dobrih rezultatov matične družine v občinski ligi in na večjih tekmovanjih.

V naslednjih letih so se strelci naše sekcije udeleževali mnogih tekmovanj, ki so bila predvidena po strelskem koledarju. Tako so se udeleževali tekmovanj: »Dan Mladosti«, »Dan Republike«, »Dan JNA«, »Dan železničarjev«, »Zlata puščica«, »Dan Borca« (to tekmovanje prirejajo invalidi naše občine) in drugih tekmovanj v okviru naše občine. Tekmovanja v počastitev Dneva žena se je vsako leto udležila ženska ekipa podjetja, ki je vedno dosegla zelo dober rezultat. Na raznih sindikalnih tekmovanjih pa so bili strelci Saturnusa vedno pri vrhu ali celo na samem vrhu. S takih tekmovanj so prinesli veliko pokalov, priznanj in diplom, nekaj od njih je v sejni sobi podjetja, nekaj jih je v vitrini v Titovem domu, nekaj pa so jih prejeli kot posamezniki. Poleg teh tekmovanj pa so se strelci Saturnusa udeleževali tekmovanj, ki so bila predvidena po strelskem koledarju v sklopu matičnih SD. Tako so sodelovali v občinski strelski ligi, na dopisnem tekmovanju z raznimi SD v Sloveniji, družinskem in občinskem tekmovanju s serijsko zračno puško in malokalibrskim orožjem, katerih so se morali udeleževati kot člani sekcije. Najvidnejši člani strelske sekcije, od katerih jih še sedaj nekaj tekmuje, so bili: Ho-man, Jarc, Jazbec, Perpar, Urajnar, Oražem, Krisper, Snoj, Smeh, Pustavrh, Krulej, Kobilica, VValland, Mazej, Kunšič, in drugi, od žensk pa so streljale: Lam-bergar, Brane, Lindič, Železnik in še druge.

Tako so boljši in tudi slabši rezultati kazali na raznih tekmovanjih vse do leta 1983, ko je prišla v krizo tudi matična družina. Od takrat prihaja na tekmovanja le nekaj strelcev, vsi pa se s tem športom ukvarjajo že 20, 30 ali še več let. Kje so novi strelci? Ali mladine ne veseli ta vrsta športa? Ali mogoče ni zanimanja? Ali pa so kakšni drugi vzroki? O tem bi morala premisliti strelska sekcija in tudi ŠRD Saturnus. Možnosti za sodelovanje in usposabljanje so.

Zavedati se morajo, da je potrebno pridobiti nove strelce, predvsem pa strelke, da se bo sekcija lahko udeležila vseh tekmovanj, ki bodo predpisana po strelskem koledarju in na njih dosegali enake ali boljše rezultate od tistih, katerih šo bili vajeni v preteklih letih. Le množičnost v strelskem športu je tisti neizčrpni vir, ki nam daje nove, dobre in odlične strelce in zagotovilo, da ne bomo nikdar ostali brez številnih tekmovalcev za katerokoli tekmovanje.

Strelstvo pa je ena tistih panog, ki navaja človeka tudi na to, da postane preudaren, vesten, natančen in borben, kar je velikega pomena za opravljanje njegovih dolžnosti pri vsakdanjem delu in življenju in krepi obrambno sposobnost naše domovine. Strelci naj bodo in morajo biti vedno na braniku naše domovine.

DiKo

Vir: Glas Saturnusa, 1986

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE