Utrinki iz zgodovine

Začetek in razvoj naše litografije


Pri današnjih zahtevah po kvaliteti izdelkov za živilsko industrijo — konzervnih škatel. Izdelkov splošne embalaže In široke potrošnje si ne moremo zamisliti teh izdelkov brez lakirane oziroma tiskane površine; z uvajanjem novih materialov kot elektrolitske pločevine, aluminija, raznih nadomestkov za belo pločevino je pa lakiranje sploh nepogrešljivo. Tisk in lakiranje se izvajata v taki mori, da po važnosti za izdelke predstavljata polovico celotnega dela, zato tudi oddelek tiskarne zavzema pomembno mesto v proizvodnji pločevinaste embalaže.

To kar smo po vojni nasledili v tiskarni nam ni zagotavljalo nemotenega dela. Vso opremo v tiskarni so predstavljali dva dotrajana lakirna stroja in pet nizko kapacitivnih tiskarskih strojev z ročnim podajanjem, za sušenje pa so bile izdelane komorne sušilnice, če je bilo potrebno žganje laka, se je to opravljalo v direktno kurjeni peči za višjo temperaturo. Dejstvo je, da proizvodnja pri lakiranju in tiskanju s takimi napravami ni mogla biti kakovostna.

Podobno stanje kot v produkciji tiskarne je bilo tudi v pripravi, ki se je sestojala iz litografske risalnice na kamen in predtiskarne.

 
Spodnja fotografija prikazuje tiskarno iz predvojnih časov, s stroji majhnih zmogljivosti na ročno podajanje in žganje laka v posebnih pečeh. Zgornja fotografija prikazuje današnjo tiskarno z modernimi avtomatskimi linijami in tunelnimi pečmi.

V prvi povojni dobi nismo vedeli če bomo tiskarno še rabili, zato smo večino strojev razstavili, prostor tiskarne pa uporabili za valjamo aluminija, ekspedlt in ostalo, kar je bilo potrebno. Prostori priprave za tisk so bili spremenjeni v montažne prostore za ter mične aparate.

Tako je bilo še v letu 1953/54, ko je ob jadranski obali zrasla precej velika industrija za predelovanje rib. Ta je takrat uvažala že litografirano belo pločevino. Tedaj so nastali prvi stiki s tovarno embalaže na Reki in naša tiskarna je začela s poskusi za ribjo industrijo. Ker je bil posel perspektiven, smo sestavili demontirane stroje in zgradili skladišče gotovih izdelkov, da bi se sprostila tiskarna, za kar je bila namenjena.

Delo na starih strojih in starih sušilnih napravah ni moglo biti uspešno in ni moglo niti po kvaliteti, niti po količini zadovoljiti že tedanjih potreb. Istočasno so s potrebami po litografirani pločevini drugod nastajale tudi potrebe v lastni tovarni. Tedaj ni bilo samo vprašanje novih naprav in sušilnic, nastajalo je tudi vprašanje potrebnih kvalificiranih in specializiranih kadrov za tisk na pločevino.

Ko so samoupravni organi leta 1954 odločali o investicijah so te prvič namenili za tiskarno. Od tedaj se investiranje nadaljuje in se z ozirom na potrebe skoro vsako leto vključuje v proizvodnjo nova naprava ali stroj v tiskarni oziroma v pripravi. Istočasno z nabavljanjem naprav uspešno opcionaliziramo tudi svoje kadre. Pri tem moramo poudariti, da Saturnus ni usposobil delavce v tiskarni in pripravi samo za lastne potrebe, pač pa danes mnogi delavci delajo v ostali grafični Industriji, (TAR. Delamaris. Plutal. Itd).

Večja pomembnejša rekonstrukcija in investicija je bila začeta v letu 1962, ko smo dokončno povečali celotno tiskarno za namestitev dvobarvnega tiskarskega stroja. Takrat smo rekonstruirali in dogradili še celotno pripravo, skladišče barv in lakov, smatrali smo, da so s tem investicije, v tiskarno na lokaciji Moste, zaključene.

Kljub temu, da smo po teh novih investicijah imeli štiri avtomatske linije za tisk in lakiranje, te niso mogle slediti rastoči potrebi po tiskani in lakirani pločevini za obrat Zalog. Vedno sta bili v sezoni grlo tiskarna in lakirnica pločevine, zato je razumljivo, da smo ob vloženih investicijah v Zalogu morali misliti tudi na povečanje kapacitet lakiranja in tiska.

V letu 1967 smo se odločili, da bodo nove kapacitete za tisk in lakiranje postavljene v Zalogu. Tokrat smo nabavili najboljšo in najmodernejšo opremo. S to investicijo je bila tiskarna za normalne razmere prvič usklajena z zmogljivostmi oddelkov za predelavo pločevine. Istočasno s proizvodnjo in povečanjem kapacitet je bila sodobno opremljena tudi priprava za tisk, v kateri se danes razvija delo po sodobnih principih in z moderno opremo.

Poleg nepomembnih starih strojev ima sedaj naša tiskarna šest modernih avtomatskih linij in jo ena največjih tiskarn na jugovzhodu Evrope. Po svojih kapacitetah je uspela obdržati vodilno mesto, ki ji pripada tudi po kvaliteti.

Omeniti moramo, da je ob tiskarni rasla še dejavnost raznih napisnih ploščic, ki so bile do zadnjih let ¡zdelane na aluminijasti anodizirani pločevini. V novejšem času te ploščice ponovno nadomeščamo s tiskanimi, oziroma z na novo vpeljanim sitotiskom. Naše želje so bile v minulosti še mnogo večje. Želeli smo ustvariti centralno tiskarno, če ne v jugoslovanskem. pa vsaj v merilu Slovenije oziroma Ljubljane. Tiskarna je imela precejšnjo vlogo pri naših razgovorih o poslovno tehničnem sodelovanju s podjetji Tvornico embalaže — Rijeka. PROLETER — Beograd. PLUTAL — Ljubljana. PLUTO — Zagreb. DELAMARIS — Izola.

     
V nekdanji pripravi dela za tisk na pločevino je bilo delo povsem ročno, danes vse priprave potekajo mehanizirano s sodobnimi postopki in pripomočki


Vir: Saturnus 50 let, 1971

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE