Saturnus v znamenju inovativnosti, dizajna in marketinga

Prvi izdelki družbe Saturnus so bile pločevinaste škatle, ki si jih danes lahko ogledujemo v muzejskih zbirkah ali jih občudujemo kot okras kuhinjskih polic. Na prvi pogled se zdi, da nima razen imena preprosta pločevinasta embalaža ničesar skupnega z visokotehnološkim podjetjem Hella Saturnus Slovenija, katerega vrhunski izdelek so tudi luči za evropski avto leta. Samo v razvoj najnovejšega žarometa, ki ima petdeset sestavnih delov, razvojni strokovnjaki vložijo deset tisoč ur, torej približno toliko, kot so jih skupaj zbrali prvi delavci Saturnusa v celem letu. Podrobnejša analiza ponudbe in poslovne strategije skozi čas pa kaže, da imajo stari in novi Saturnusovi izdelki pomembne skupne značilnosti.

 
Devetdeset let stara pločevinasta škatla za piškote in današnji vrhunski žaromet za opel insignia, evropski avto leta 2009, nimata na prvi pogled ničesar skupnega. In vendar oba izdelka povezuje poslovna strategija iste znamke, v kateri so imeli in še imajo ključno vlogo inovativnost, tehnološki razvoj, dizajn in marketing.

Že prve Saturnusove pločevinaste škatle so bile več kot le primarna embalaža za raznovrstne prehranske, kozmetične, kemične in druge izdelke. S svojimi raznovrstnimi oblikami in živo grafično podobo so komunicirale s potrošnikom. Oblika in druge vidne značilnosti so bile pomembne tako pri izdelkih za kuhinjo kot igračah, dodatkih ter priboru za kolesa. Zvonec za kolo in ropotuljica sta komunicirala z uporabnikom celo na slušni ravni. Podobno kot pri embalaži imajo tudi avtomobilske luči primarno funkcijo odličnega osvetljevanja, vendar sta njihova oblika in videz najbolj opazni lastnosti. Luči so v simbolnem smislu oči avtomobila, ki nam pomežiknejo v filmih in resničnem svetu. Oblika, videz in uporabnost so torej pomembne značilnosti vseh Saturnusovih izdelkov, hkrati pa tudi elementi dobrega dizajna, katerega cilj je kakovostnejše življenje uporabnika.

Inovativnost je druga skupna točka Saturnusovih izdelkov oziroma ljudi, ki so jih ustvarjali. Sin ustanovitelja Emila Lajovca se spominja, da je znal oče prirediti celo karoserijo avtomobila družinskim potrebam. Nenehni tehnološki razvoj pooseblja Vekoslav Bergant, ki je prišel v Saturnus leta 1925 le z vajeniškim znanjem tiskanja na papir, potem pa je več kot štirideset let razvijal tehnologijo tiskanja na pločevino. »Razvojno delo je neločljiv del proizvodnega procesa,« piše v starih Saturnusovih dokumentih. Iznajdljivost je bila v Saturnusu potrebna tudi zaradi nenehnih družbenih sprememb in nemirnih časov, ko so morali pogosto izdelovati tisto, za kar so imeli material, ali delati čudeže, da bi zadostili planskim ciljem. V teh naporih pa so bili odprti za tuja znanja in že leta 1959 so začeli sodelovati z angleškim podjetjem za svetlobna telesa Lucas, nato še z drugimi tujimi partnerji. Že v šestdesetih letih se je začelo sodelovanje s strokovnimi kadri predelovalne industrije in različnimi znanstvenimi institucijami. Inovativnost v Saturnusu ni bila vezana samo na tehnologijo, ampak tudi na organizacijo podjetja. Med prvimi so leta 1951 uvedli samoupravljanje, dvajset let pozneje pa so ustanovili enega prvih 'birojev za ekonomiko in organizacijo'.

Razvoj in ustvarjanje novih oblik je v uspešnih podjetjih ciljno usmerjeno, nove rešitve so odgovor na jasno izražene potrebe trga, za zadovoljevanje želja in hrepenenj potrošnikov nekega časa. Družba Saturnus je starejša od besede marketing, vendar je bila trženjska miselnost v njej prisotna od samih začetkov. Tako v arhivskih gradivih beremo, kako je nov oddelek za litografijo leta 1930 povečal izbiro, izboljšal kakovost ter konkurenčnost. Prilagodljivost kupcem je že takrat imela prednost, pogosto na račun velikih naporov delavcev. Tudi po drugi svetovni vojni, v obdobju socializma, politiki niso bili pomembnejša javnost od kupcev. Iz mnogih zapisov v Saturnusovih glasilih bi se dalo sklepati, da so odlične politične zveze oziroma dejstvo, da so nekdanji 'saturnusovci' Franc Leskošek in Pepca Maček Kardelj zasedali najvišje državne in partijske funkcije, celo pripomogle k bolj poslovnemu obnašanju podjetja. Tako lahko v brošuri iz leta 1971, ob petdeseti obletnici Saturnusa, preberemo naslov 'Prodaja izdelkov – odnos s kupci', čeprav ni takrat še nihče predaval trženja, knjige o 'relationship' marketingu pa še niso obstajale.

 
Embalaža za šampon iz šestdesetih let in najnovejši avtomobilski žaromet za twinga, Renaultovega malčka, sta le dva primera Saturnusovih izdelkov, ki odlično združujeta funkcijo in obliko. Saturnusovi mojstri, tehnologi in inženirji so bili vedno tudi dobri oblikovalci.

Pločevinasta embalaža za prehransko, kemično in kozmetično industrijo, svetila in drugi dodatki za transportna vozila, izdelki za gospodinjstvo, igrače in celo orožje imajo skupni imenovalec v znamki Saturnus. Opredelimo ga lahko kot tehnološki razvoj in inovativnost, zavedanje pomena industrijskega oblikovanja in marketinško miselnost. Vse to je bilo vedno prisotno v Saturnusu, ki je preživel velikanske spremembe v tehnologiji in gospodarstvu, pa tudi vojne in druge najbolj korenite družbene spremembe. Žal večina podjetij v našem okolju ni imela znanja, sposobnosti in sreče, da bi preživela vse izzive zadnjih devetdesetih let. Saturnusu pa je to uspelo celo z originalnim imenom in kontinuiteto v ključnih človeških virih, ki so se znali odzivati na potrebe in zahteve gospodarskega in političnega okolja ter hkrati postavljati nove modele poslovanja, kapitalske in delavske organiziranosti.

O različnih vidikih Saturnusovega razvoja in njegovem pomenu za naše gospodarsko in družbeno okolje je bilo že veliko napisanega, a še vedno ostajajo področja, ki jih je treba podrobneje raziskati. Razvoj družbe sicer ni v celoti dokumentiran, vendar nam razpoložljivi viri nudijo izjemne možnosti za proučevanje poslovne poti uspešnega podjetja ter slovenske gospodarske zgodovine in potrošniške družbe. Ob devetdeseti obletnici smo namenili posebno pozornost razvoju znamke Saturnus, ki je zasnovana na podlagi fotografij predmetov in druge dokumentacije iz zbirke Fabianove muzejske trgovine.

  O tem, da so v Saturnusu veliko pozornosti namenili tudi dizajnu embalaže, priča več deset jugoslovanskih oskarjev za embalažo. Zdravko Rakušček, direktor podjetja Tovarna kovinske embalaže 'Saturnus' Ljubljana, leta 1962 prejema oskarja za embalažo.


Nastanek in razvoj znamke Saturnus

Prvo ime družbe Saturnus je bilo Emil Lajovic & Drug, d. d., Ljubljana. Poimenovanje družbe z osebnim ali družinskim imenom lastnika in ustanovitelja je značilen primer nastanka številnih blagovnih znamk, ki je bil na splošno prevladujoč način prvega poimenovanja podjetij v zgodovini. V času ustanovitve družbe Saturnus, leta 1921, je bil sicer Emil Lajovic lastnik samo ene četrtine delnic, vendar je bil nosilec poslovne dejavnosti in je že dve leti prej s partnerjem Antonom Lampretom začel proizvodnjo pločevinastih izdelkov.

  Okrogla pločevinasta tablica premera 16,5 cm je edini znani ohranjeni izdelek iz začetnega obdobja delovanja tovarne, ki se je med letoma 1921 in 1924 imenovala Emil Lajovic & Drug, d. d., Ljubljana. Naročnik izdelka je bila Zavarovalnica Triglav, kar je zanimiva podrobnost, saj je bil direktor te družbe Ladi Lajovic, brat Emila Lajovca.

Po pisnih in ustnih virih naj bi sredi leta 1924 tovarno prodali 'Holandcem' oz. holandsko-nemški družbi, vendar ni mogoče nikjer najti konkretnega podatka, za katero družbo gre. Isti viri, to so nekdanji zaposleni oz. njihova pričevanja v zbornikih, glasilih in drugih dokumentih družbe, navajajo, da je ta tuji lastnik ob prevzemu družbo preimenoval v Saturnus. Takšen potek dogodkov je verjeten, saj je bilo ime Saturnus v tistih časih za naše gospodarsko okolje nekaj posebnega.

   
  Saturn je rimski bog poljedelstva in žetve, ki je simboliziral tudi obilje in mir. V srednjem veku je dobil velik astrološki pomen, povezujejo ga z melanholijo, pravičnostjo ter redom. Planet Saturn, drugi največji v našem Osončju, je bil znan že v antiki, njegove značilne obroče pa je odkril Galilej v začetku 17. stoletja.  

Vendar nam pregled starih poslovnih imenikov pokaže, da so bila takrat v Ljubljani in okolici po nebesnih telesih oziroma grških ali rimskih bogovih in junakih že poimenovana podjetja Merkur, Salus in Titan, v Zagrebu pa Hermes, Helios, Minerva in Neptun. Zanimivo dejstvo je tudi, da je bil predsednik Zadružne gospodarske banke, ki je imela v lasti polovični delež družbe, dr. Ivan Slokar, eden najbolj izobraženih gospodarstvenikov tistega časa. Torej je prav tako mogoče, da je bila tovarna preimenovana v latinsko različico imena planeta in rimskega boga na pobudo slovenskih lastnikov.

     
Najstarejša ohranjena pločevinasta škatla z imenom SATURNUS, in sicer iz obdobja takoj po preimenovanju tovarne leta 1924, je embalaža za holandsko znamko kakava Van Kaster, ki jo je uvažal in prodajal ljubljanski trgovec Filip Šibenik oziroma njegovo podjetje Adria.   Tiskovina iz leta 1930, na kateri je razvidna celostna grafična podoba družbe Saturnus med letoma 1924 in 1935, ko je poslovanje vodil holandsko-nemški solastnik.

Iz napisov na starih embalažah za različne naročnike je razvidno, da so najprej uporabljali le ime SATURNUS, nato so dodali kratico D. D. in potem še LJUBLJANA. Na več sto ohranjenih izdelkih iz obdobja pred drugo svetovno vojno je tako večinoma napis SATURNUS D. D. LJUBLJANA, ki pa se ob koncu dvajsetih in v začetku tridesetih let ni zapisoval popolnoma enoznačno. Sklepamo, da je po letu 1935, ko so tovarno prevzeli novi lastniki in je postal direktor največji lastnik Karel Čeč, začel prevladovati napis v pokončni in rahlo odebeljeni pisavi.

Na posameznih Saturnusovih izdelkih, za katere je značilno, da so namenjeni tujim naročnikom oziroma mednarodnim družbam, se pojavi samo znak v obliki velike črke S v očrtanem krogu, ki verjetno predstavlja planet Saturn z značilnimi obroči. Sklepamo, da se je razvil iz poskusa umestitve napisa Saturnus, d. d., Ljubljana v krog oziroma stiliziran planet Saturn, ki je viden na eni izmed embalaž. Verjetno se je to zgodilo šele sredi tridesetih let, saj se v edinem starem prodajnem katalogu, ki je zagotovo nastal pred letom 1934, znak še ne pojavi. Znak se je na redkih izdelkih pojavil tudi kot del celotnega imena družbe za črkama D. D.

Med drugo svetovno vojno oziroma v obdobju italijanske okupacije je slovenski napis Ljubljana zamenjala italijanska različica Lubiana. Prva leta po vojni so se v tovarni uporabljale še stare tiskovine, na izdelkih pa se je uveljavila različica celotnega imena z znakom, vendar brez kratice D. D. Novo celostno grafično podobo, v kateri igra ključno vlogo novi znak, je Saturnus verjetno dobil leta 1951, ob trideseti obletnici tovarne in uvedbi samoupravljanja.

 
Glava tiskovine (levo) prikazuje celotno grafično podobo družbe po letu 1935, ki se je uporabljala tudi še prva leta po drugi svetovni vojni. Nov žig družbe v obliki črke S je bil registriran leta 1951. Dve leti kasneje je tovarna dobila se novo celotno grafično podobo (slika desno).  
   
 
   
 
Prvi napisi na izdelkih po drugi svetovni vojni so enaki kot pred vojno, samo brez kratice D. D., ki označuje predvojno gospodarsko obliko delniške družbe.   Besedo Ljubljana v imenu družbe je postopoma zamenjala beseda Jugoslavija.

Prvi žaromet za tovornjak TAM je Saturnus izdelal že leta 1949, vendar nanj še niso odtisnili svojega znaka. Enako velja za svetlobna telesa, ki so jih izdelovali v petdesetih letih, čeprav je tovarna Saturnus že pridobila ugled na takratnem jugoslovanskem avtomobilskem trgu. V začetku šestdesetih let pa so v Saturnus prenesli sodobno angleško tehnologijo proizvodnje žarometov in z njo tudi spoznanje o pomenu blagovnem znamke. Leta 1961 so svoje luči začeli označevati s črko S brez kroga.

 

 
Tehnična risba žarometa, iz katere je razvidna tudi prva oznaka žarometov Saturnus v obdobju 1961-1971

Konec šestdesetih let so v Saturnus začeli proizvajati svetlobna telesa za osebna vozila evropskih znamk in pojavila se je potreba po bolj izrazitem označevanju svojih izdelkov. Tako se je leta 1970 oblikoval napis SaturnuS, ki se je naprej pojavljal pod črko S, od leta 1971 pa samostojno. Vsi Saturnusovi žarometi za Fiat, Renault, Zastavo, VW golf in druge avtomobilske proizvajalce so nosili ta napis do leta 2004.

Celostna grafična podoba Saturnusa z začetka petdesetih let je manjšo spremembo doživela leta 1972, ko je bil znak S uporabljen kot negativ oziroma je dobil ozadje. Pozneje so znak S začeli opuščati oziroma ga niso več uporabljali na promocijskih izdelkih.

Celostna grafična podoba z znakom iz petdesetih let se je v Saturnusu uporabljala do začetka sedemdesetih let, ko je vodstvo tovarne presodilo, da znak deluje preveč 'siromašno'. Prenovo znaka so zaupali mladi oblikovalki Dragici Zupančič, ki je pripravila novo celostno grafično podobo in potem skrbela zanjo več kot štirideset let. V tem dinamičnem obdobju so se zgodile številne organizacijske spremembe, ki so pustile sledi tudi na podobi družbe in izdelkov. Tako je bila konec leta 1990 potrjena nova celostna podoba Saturnusa, v kateri prevladuje stiliziran planet Saturn nad imenom družbe, brez dodatka Ljubljana ali Jugoslavija. To podobo so uporabljala vsa podjetja v novi gospodarski družbi, ki se je razdelila na proizvodnjo avtoopreme, embalaže, orodjarno in strojegradnjo.

Podjetje Saturnus Embalaža je leta 2005 prevzela družba Vogel & Noot, ki je v imenu ohranila Saturnus do prevzema s strani koncerna Silgan leta 2011. Podjetje Saturnus Avtoprema je od leta 2004 v stoodstotni lasti Helle KgaA Hueck & Co. Družba se je najprej preimenovala v Hella Lux Slovenija, d. o. o, od leta 2008 pa se imenuje Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. Na izdelkih, ki se proizvajajo v Ljubljani, ni več oznake Saturnus, ime pa je še ohranjeno v korporativnem pojavljanju družbe v slovenskem prostoru.


Kaj nam Saturnusovi izdelki lahko povedo o naši gospodarski zgodovini?


Ker so Saturnusovi izdelki sestavni deli številnih izdelkov široke potrošnje in hkrati kot embalaža pomembno komunikacijsko sredstvo, nam lahko veliko povedo o razvoju naših blagovnih znamk in podjetij ter gospodarski zgodovini na splošno.

     
Zanimiv primer embalaže iz tridesetih let 20. stoletja, ki je označena samo z znakom Saturnusa, so pločevinaste škatle za piškote, na katerih je popolnoma enak motiv in identičen vzorec, uporabljala pa sta jih očitno najmanj dva izdelovalca, od katerih je imel eden celo različico za izvoz v Turčijo.   Koledar in oglasna tabla s konca petdesetih let kažeta, kako je v naš prostor že takrat vstopal simbolni jezik oglaševanja in oblika poslovnega sodelovanja, ki bi jo v današnjem jeziku poimenovali 'avtomobilski grozd'.

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE